OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 02.07.2022 14:45:23 

POŽIČOVŇA  MOTOKÁR    DUBNICA NAD VÁHOM

Upozornenie

         1. každý účastník jazdí na vlastné nebezpečenstvo!


    2. počas jazdy je prísny zákaz akéhokoľvek kontaktu s inou
    motokárou, narážanie a riskantné predbiehanie!


    3. pri vjazde do depa vchádzať pomaly bez pridania plynu


    4. zákaz jazdy pri podozrení na požitie omamných látok


    5. pomalší jazdec je povinní uvolniť miesto na bezpečné
    predbehnutie

6. pozor na horúci výfuk! v prípade popálenia alebo poškodenia nezodpovedáme za zdravotnú ujmu ani vzniknuté škody!


    7. zákaz používať plynový a brzdový pedál súčasne


    8. pri akomkoľvek poškodení motokáry počas jazdy je povinný
    účastník uhradiť spôsobenú škodu v plnej výške!


    9. pri neuposlúchnutí pokynov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušenia jazdy!